Навчально-виховний процес

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ на 2017-18 навчальний рік                                                                                                                                         АНАЛІЗ

діяльності дошкільного навчального закладу № 131

за 2016-2017 н.р.

Адреса: м.Львів, вул..Антоновича, 109-а.

Режим роботи: 7.30 – 19.30.

Заклад розрахований на 110 місць. Списковий склад становить 159дітей.

У ДНЗ  функціонує 6 груп.

Матеріальна база – бюджетні та спонсорські кошти.

Керівництво ДНЗ здійснює Л.Беднарчик ( освіта вища педагогічна ).

Вихователь-методист: О.Кранковска ( освіта вища педагогічна ).

Вихователі: всього 12 чол., з них з вищою освітою – 5 чол.

Музичних керівників: 1 чол.

     Організація освітньо – виховної роботи в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629, Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку«Українське дошкілля».

Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:
§ кабінет завідувача;
§ методичний кабінет;
§ музичний зал;
§ медичний кабінет;
Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу
відповідно до свого призначення. Утримання та облаштування будівлі, а також   території  закладу  відповідає санітарним  нормам, устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

 Адміністрація та колектив приділяють значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу. Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка.

Упродовж 2016 -2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:
1. Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та  українського народу.
2. Розвиток правової компетентності дітей, формування практичних навичок захисту прав дитини в процесі педагогічної діяльності.
3. Збереження та зміцнення здоровя, формування здорового способу життя дошкільнят.
Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:
· Проводилися педагогічні ради (“Громадянська компетентність дошкільника”,” Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дитини дошкільного віку”),
· психолого – педагогічні консиліуми (“Про адаптацію дітей молодшого віку до умов ДНЗ”, “Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі”),
· круглі столи(«Особистість педагога у світлі вимог сьогодення”, “Національно – патріотичне виховання у ДНЗ”),
· семінари (“Збереження психологічного здоров’я працівників” , “Безпека життєдіяльності дітей д/в як педагогічна проблема сучасності”).
Ці заходи забезпечили системний підхід до охорони життя і збереження здоров’я дітей  дошкільного віку, шляхом створення безпечного
розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, формування
 психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також  профілактики емоційного вигорання.
· Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені умови для удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) .
 Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів,проведених впродовж навчального року,показав,що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер,були спрямовані на усунення недоліків,допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

Підсумки навчального року дозволяють сказати про те, що заплановані завдання виконані.

 Педагогічна рада „Громадянська компетентність дошкільника ” сприяла тому, що педагоги ще раз переконались у великій значущості виховання патріота своєї землі. Ця тема є одним із найважливіших чинників сьогодення.

Цікаво і змістовно пройшов семінар-практикум”Збереження психологічного здоров’я працівників ”. Присутні погодились з тим,що професійне здоров’я педагога є необхідною умовою його активної життєдіяльності, самореалізації,розвитку творчого потенціалу.

Готуючись до педагогічних рад, семінарів вихователі опрацьовували новинки методичної літератури, відповідні статті в журналах „Дошкільне виховання”, „Палітра педагога”, „Бібліотека  вихователя дитячого садка”,  „Ангеляткова наука”. Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педпрацівників.  Педагогічна освіта здійснюється різнобічно,включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, підвищення кваліфікації,систематичне вивчення методичної,педагогічної літератури,публікацій періодичних видань.Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи району, міста.

В роботу з дітьми педагоги дошкільного закладу впроваджували інноваційні технології ,тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні,сюжетно-динамічні види діяльності . Під час таких занять діти розкуті, емоційні,можуть самостійно робити висновки та узагальнення.

  Досвідом роботи у проведенні нестандартних занять поділились з колегами вихователь Моспан І.Т.( заняття з народознавства “Роде наш красний “),виховательВисоцька Л.І.(“Хай зима лютує,пташок ми  годуєм ”), вихователь СтецишинН.П. (заняття з основ правової культури„Свої права ти добре знай, їх шануй та захищай”).

Педагогами були організовані і проведені різноманітні виставки-конкурси : „Львів осінній” , „Добре у нас у садочку” , „Ми – з Країни Дитинства.”  Протягом року проводяться конкурси” На кращу підготовку груп до навчального року”,”Кращий куточок природи”, „Краще заняття року” і т.д.   Вихователями кожної вікової групи для планування роботи  підібрано матеріали за розділами, розроблено методичний матеріал по впровадженню християнської культури в життя дошкільників. Для навчання дітей рідної мови, охорони Безпеки життєдіяльності дитини вихователі придбали та виготовили багато дидактичного матеріалу, який використовують у роботі з дітьми.

   На чільне місце у процесі роботи вихователі нашого ДНЗ ставлять особистісно-орієнтований підхід,коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять інтереси дитини, охорона і зміцнення її здоров’я,як психічного, так і фізичного.  Колективом напрацьована і втілюється в роботу ціла оздоровча система: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, гімнастика пробудження, загартування,прогулянки та рухливі ігри в приміщенні та на прогулянці.  Влітку проводяться оздоровчі заходи,які полягають у забезпеченні повноцінного харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: в обласну дитячу бібліотеку, у Шевченківський гай, в  музей І. Труша.  У системі проводилась робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователями відстежувалась результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Проводились зустрічі вихователів з вчителями шкіл №№10, 55. Протягом поточного року дошкільний заклад тісно співпрацював з педагогічним коледжем ЛНУ ім.І.Франка.  На базі садочка проходили навчальну практику студенти денної форми навчання факультету дошкільної освіти.

      Група дітей ДНЗ цього року брали участь у концерті до Дня народження Т.Шевченка, організованому на базі 5МКЛ. Крім цього, дошкільнята відвідали прикордонників,учасників АТО,які лікуються у Львівському госпіталі прикордонних військ із концертом, а також вихованці закладу брали участь у загальноміському національно-патріотичному конкурсі серед колективів ДНЗ м.Львова “Це моя земля.”

 Однією із ефективних форм організації освітнього процесу в умовах дитсадка є гурткова робота,яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності,виявлення у них загальних та спеціальних здібностей.                                                         З  огляду на це, у дошкільному закладі протягом навчального року функціонували такі гуртки: англійської мови( кер.Курпіта С.В.), „Умілі ручки”( кер.Висоцька Л.І.). Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільнят.                                                                                                                                                                                            За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції.Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалось за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

Упродовж 2016-17н.р. ДНЗ відвідували 43 дітей 6-річного віку.                                                                                                  Узагальнені результати комплексного вивчення навчально-виховного процесу у старшій групі „Соняшник” дають підставу зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з формування шкільної мотивації.Аналіз освітньої та мотиваційної готовності дітей до школи показав,що діти мають якісну підготовку до навчання в школі:  висока- 20 дітей, добра -11 дітей, середня – 9дітей, низька – 3дітей.

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення).
Кількісний аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають в основному високі показники розвитку інтелектуальної сфери. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу-синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення), дрібної моторики, уяви.
На підставі якісного аналізу можна зробити наступні висновки: вихователі приділяють значну увагу розвитку пізнавальних процесів,
враховують вікові особливості дітей 5-6 річного віку, застосовують у роботі ігри та вправи на розвиток довільної уваги, на концентрацію уваги, на розвиток зорової та слухової пам’яті.
Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації.
Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Не готових до шкільного навчання не виявлено. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги).

Протягом навчального року у ДНЗ працював консультативний центр для батьків.  Консультації у ньому могли отримати батьки дітей, які відвідують дитсадок, а також батьки, діти яких не охоплені дошкільною освітою.

Методична  робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного  рівня педагогів.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників.
Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах ( вихователь Таратула К.С.), проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують засідання методичних об’єднань , які працюють у районі.                                                 

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і
науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років

У 2016/2017  навчальному році підвищили свій рівень кваліфікації  при ЛОІППО – 2 осіб, пройшли атестацію – 3. За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої  категорії» музичному керівнику Войціховській М.І.,підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Беднарчик Л.С. І Кранковскій О.В.
При  програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався Переліком чинних освітніх
програм та навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, що друкується в «Інформаційному збірнику МОН України», а також розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботіз дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на зазначених вище сайтах.
Вихователі  тісно співпрацюють з батьками дошкільнят З метою підвищення рівня психолого - педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у2016/2017 н.р. приділяли велику увагу:

· Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення
диференційованого підходу до кожного вихованця.
· Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах («Кризи  дошкільного віку — що робити батькам?», «Як підготувати дитину до систематичного навчання в школі», «Агресивна дитина: напад чи захист?» “Здоров'я дитини – з власної родини”.)
· Проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини («Виховувати без насильства», Насильство в сім’ї: шляхи запобігання»).
· Особистісній діагностиці дітей та батьків з метою вивчення дитячо – батьківських відносин з подальшою консультативно – корекційною роботою.

У батьківських куточках висвітлювалися і піднімалися актуальні  для батьків питання: „Дитяча агресивність – що робити?”, „Як виховувати обдаровану дитину?”, „Чому ми боїмося школи ?” та інші.                                                                                                       Річний план за 2016-17н.р.був реальним,дозволив досягти поставлених цілей.Проте, в організації освітньо-виховного процесу в 2016-17рр.залишаються актуальним питання щодо підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки та впровадження оптимальних технологій виховання та навчання. Актуальним  залишається питання  використання здоров’язберігаючих технологій. На часі виникла необхідність систематизувати роботу з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку. Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації  нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій.

Пріоритетні завдання на 2017 -2018 навчальний рік:

І. Продовжити вдосконалювати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних   умов для
ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання
дітей та активізації  творчого потенціалу педагогів.

2. Продовжити роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної  взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих
ігор, театралізованої  діяльності, роботи з дитячою книгою.

3. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування
у дошкільників здоров’язбережувальної  компетентності.

Розділ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

 

2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

 

Семінари

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І.

І. Семінар-тренінг Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному ДНЗ

13.09.2017

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

 

2.

ІІ. Семінар –практикум    на тему:  «Формування основ потріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства»:

-система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання;                                                                                              -ідеї національного виховання у спадщині В.Сухомлинського.

06.11.2017р.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.,

вихователі.

 

3

Семінар-практикум на тему:Знання особливостей комунікації дитини-запорука успішної взаємодії з нею.

Січень2018р.

вихователі

 

Консультації

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Планування навчально – виховного процесу за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля »

Організація роботи з дітьми в адаптаційний період

Мистецтво комунікації як чинники успішності педагога.

Система роботи з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку

Плануємо роботу з безпеки дошкільнят.

Культура взаємин батьків і педагогів.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період.

 

Індивідуальні:

-з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми, підготовки до педрад,колективних переглядів, проведння режимних моментів.

Вересень

Вересень

Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Травень

Протягом року

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

Вихователь-методист Кранковска О.В.

Вихователь

Стецишин Н.П.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

 

 

Відкриті покази

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Заняття з народознавства «Роде наш красний»( ст.гр.)

 

грудень

Стецишин Н.П.

 

2

 

 

Інтегроване заняття на тему: ”Мова наша калинова”                    ( сер.гр.)

лютий

 

Моспан І.Т.

 

3.

Інтегроване заняття на тему: “Що робить людину людиною, або спілкування в нашому житті”(різновікова польськомовна гр.)

березень

Біль О.С.

 

 

2.2.Удосконалення творчої майстерності

Нетрадиційні форми роботи

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 

Тренінг

«Гіперактивна,гіпоактивна дитина»

 

 

10.11.2017р.

 

Вих.- методист

Кранковска ОВ.

 

 

 

2.

 

Круглий стіл:

« Особистість педагога у світлі вимог сьогодення»

 

 

13.04.2018р.

 

Вих.- методист

Кранковска О.В.

 

 

2.3. Самоосвіта

 

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Семінар – тренінг «Самоосвіта – найважливіша умова професійного розвитку»

 

Освітня робота з дітьми з БЖ відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти

Обмін досвідом: національно-патріотичне виховання.

 

Сучасні п’ятирічні діти:проблеми та особливості розвитку.

 

Ділимося досвідом організація дітей різновікових груп

 

Обговорення новинок педагогічної літератури

 

 

Забезпечити відвідування педагогами методичних 

 об’єднань, семінарів у Днз міста.

13.10.2017

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

 

січень

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

Вихователь-методист

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі польськомовних груп

 

вихователь-методист, вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

                                                2.4. Педагогічні ради

 

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І

Педагогічна рада № 1

Тема: Шляхи організації навчально - виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини за програмою «Українське дошкілля»

 

31.08.2017

 

 

1.

Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік

 ( інформація)

 

 

Завідувач ДНЗ

Беднарчик Л.С..

 

2.

Підсумки підготовки вихователів до  навчального року

( інформація)

 

 

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

 

3.

Обговорення та затвердження річного плану роботи.

 

 

Завідувач ДНЗ

Кранковска О.В.

 

4.

Затвердження форм планування, розкладу занять

 

 

Завідувач ДНЗ

Беднарчик Л.С.

 

5.

Різне

 

 

 

 

ІІ.

 

Педагогічна рада №2.

Тема: «Формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками і дорослими..»

 

 

 

24.11.2017р.

 

 

1

Про виконання рішень попередньої педради.

 

Завідувач ДНЗ

Беднарчик Л.С.

 

2

Створення умов для організації творчих ігор як основного засобу освітнього впливу на дитячу особистість.

 

Вихователь-методист Кранковска О.В.

 

3

Про психологічні особливості взаємодії та спілкування дошкільників з однолітками та дорослими.

 

Практичний психолог

 

4.

Про  формування  у дітей навичок спілкування засобами сюжетно-рольових ігор,театральної діяльності,художньої літератури і роботи з дитячою книжкою.

 

 

Вихователі Таратула К.С.,

Мойсин Ю.В.,

Бас О.В.

 

 

 

ІІІ.

 

Педагогічна рада №3.

Тема: «Формування у дошкільників здоровязбережувальної компетентності. »

 

 

 

23.02.2018р.

 

 

1.

Про виконання рішень попередньої педради

 

Завідувач Беднарчик Л.С.

 

2.

Про актуальність проблеми формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

 

Завідувач Беднарчик Л.С.

 

3.

 

 

 

 

 

 

Про формування життєвих навичок, що сприяють:                    -фізичному здоров’ю,

-соціальному здоров’ю,

-духовному та психічному здоров’ю(з досвіду роботи).

 

 

Вихователі:           Біль О.С.

Висоцька Л.І.

Ковальська В.Г.

 

4.

Аналіз стану освітньої роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності.(довідка)

 

 

Вихователь-методист Кранковска О.В.

 

 

ІV.

 

 

 

Педагогічна рада№4

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками

 

 

30.05.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2018-2019н.р.

 

Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетентності  (результати моніторингу).

 

 

Обговорення і затвердження плану літнього оздоровлення.

 

 

 

 

 

 

Завідувач Беднарчик Л.С.

 

 

 

 

Вихователь-методист Кранковска О.В.

 

 

завідувач

вихователь-метод.

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Атестація , курсова перепідготовка , участь у методичній роботі міста та області

Атестація

 з /п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати наказ про створення комісії для проведення атестації педпрацівників в ДНЗ

 

Складання списків педпрацівників які підлягають черговій атестації, заяв педпрацівників про позачергову атестацію

 

Видати наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2016 – 2017н.р.

 

 

Ознайомлення педпрацівників з нормами Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 

 

Планування роботи АК, складання графіка проведення атестації

 

 

Засідання АК

І засідання

 

- затвердження списків педпрацівників , які підлягають черговій , (позачерговій) атестації;

- затвердження графіка роботи АК;

- розподіл обов’язків між членами АК, щодо вивчення узагальнення досвіду педпрацівників які атестуються;

 

ІІ засідання

- про хід вивчення членами АК роботи педагогів які атестуються;

- надання рекомендацій окремим педпрацівникам.

 

 

ІІІ. Засідання

- розгляд характеристик поданим працівником на педагогів які атестуються;

- про результати вивчення системи роботи педпрацівників

 

 

 

ІV.засідання

- атестація педпрацівників, прийняття рішень;

- внесення записів в атестаційні листи;

- ознайомлення педпрацівників з рішенням АК (під підпис)

 

V.засідання

- підведення підсумків атестації педпрацівників;

- підготовка звіту за підсумками атестації 2016 – 2017 н. .р

 

Видати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017р.»

 

 

 

 

 

До14.09.2017р.

 

 

 

 

10.10.2017р.

 

 

 

 

 

07.10.2017р.

 

 

 

 

 

10.10.2017р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2017р.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Беднарчик Л.С.

 

 

 

Секретар АК

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Беднарчик Л.С.

 

 

 

 

Секретар АК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Беднарчик Л.С.

 

 

 

Вихователь – методист       Члени АК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист             Члени АК

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист             Члени АК

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист             Члени АК

 

Завідувач Беднарчик Л.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова перепідготовка

 

 з /п

 

 

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

 

 

------

-----

----

-----

 

2.6. Діагностика , моніторингові дослідження

 

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Моніторинг навченості дітей(вступний).

жовтень

 

вихователі

 

2.

Моніторингові дослідження знань старших дошкільників

Квітень-травень

Вихователь-методист,

вихователі

 

 

 

               

 

3. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Оформити виставку новинок методичної літератури.

Вересень 2017року

Вихователь-методист

 

2.

Поповнити методичний кабінет рекомендаціями, розробками, наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою, іграшками, атрибутами, зразками планування, консультаціями для тематичних тижнів .

Протягом року

Вихователь – методист

 

 

3.

 

 

 

 

 

Упорядкування каталогів  за розділами, темами , актуальними проблемами і питаннями за програмою «Українське дошкілля »

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

4.

Складання індивідуальних  планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей  з подальшим обговоренням.

 

1 раз на місяць

 

Вихователь-методист, вихователі.

 

 

4.

Вивчення узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших закладів, вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду;

Протягом року

Вихователь – методист

Вихователі

 

5.

 

 

Оформити підписку на періодичні видання України

 

вересень

Вихователь – методист

 

 

6.

 

 

 

 

 

Організувати роботу з вихователями, що атестуються( семінари-практикуми,методичний вернісаж, майстер-класи).

 

Згідно плану

Вихователь-методист

 

   7.

Функціонування постійно діючих виставок:  «Новинки методичної літератури», «Педрада: тема, проблема, рішення»

 «Діловий блокнот вихователя» (методичні рекомендації),

 «У скарбничку педагога»

постійно

Вихователь-методист

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

4.1.Робота з батьками

 з /п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Пріоритетні напрями роботи дошкільного закладу згідно з законом України «Про дошкільну освіту» та « Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2017 – 2018 навчальному році»

Вересень 2017

 

Завідувач

Беднарчик Л.С.

 

 

Обов,язкова освіта дітей дошкільного віку. Форми здобуття і зміст роботи

 

Вихователь – методист

Кранковска О.В.

 

 

Попередження дитячого травматизму.

 

Ст. медсестра

Побігушка Д.М.

 

 

Звіт батьківського комітету.  Обрання нового складу батьківського комітету

 

Голова батьківського комітету ДНЗ

 

 

Різне

 

 

 

2.

Звіт голови батьківського комітету про роботу протягом навчального року

травень2018р.

Голова батьківського комітету ДНЗ

 

 

Різне

 

 

 

3.

Звіт завідувача перед колективом і громадкістю про роботу дошкільного закладу протягом навчального року

червень 2018р.

Завідувач ДНЗ

 

 

Групові батьківські збори

 

 

3 – й рік життя

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

- Як підготувати дитину до вступу в дошкільний навчальний заклад

 

-Рекомендації старшої медичної сестри , щодо профілактики простудних захворювань

Вересень

Вихователі

 

 

 

Ст.медсестра

 

 

2.

- Показники компетентності дитини згідно програмових вимог «Українського дошкілля»

 

Травень

Вихователі

 

 

 

4 – й рік життя

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

- Ознайомлення з  завданням навчання і виховання дітей відповідно до програмових вимог  Базового компоненту і   програми «Українське дошкілля ».

 

Вересня

Вихователі

Практичний психолог

 

 

2.

-« Хто режиму дня дотримується – тому здоров,я посміхається» - рекомендації

Травень

Вихователі

 

 

5- й рік життя

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Завдання та зміст розвитку дитини згідно програми «Українське дошкілля »

 

- Рекомендації старшої медсестри щодо простудних захворювань

Вересня

Вихователі

 

 

 

 

Ст.медсестра

 

2

 

 

 

 

-«Виховання творчої особистості без краси неможливе»

-Анкета для батьків

 

Травень

Вихователі

Ст.медсестра

 

 

 

 

 

6 – й рік життя

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 

1.

 

 

 

 

-Засідання круглого столу -

«Ознайомлення з  завданням навчання і виховання дітей відповідно до програмових вимог  «Українське дошкілля ».

 

Вересня

 

Вихователі

 

 

 

2

- Показники готовності дітей до навчання в школі

 

Травень

Вихолвателі, Практичний психолог

 

 

 

 

Консультації , тренінги для батьків

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

Фактори ризику,які ускладнюють адаптацію дитини

 

13.10.2017

 

Вихователі

 

2.

Хто режиму дотримується ,тому здоров’я посміхається

 

25.11.2017

 

Вихователі

 

3.

Формування самооцінки дітей дошкільного віку

 

08.12.2017

 

Практичний психолог

 

4.

Любов до рідного слова

10.01.2018

 

 

Вихователі

 

5.

Здоров'я дитини з власної родини

 

03.02.2018

Вихователі

 

6.

Шануй батька і матір

03.03.2018

 

 

Вихователі

 

7.

Взаємовідносини між батьками сім’ї та їх вплив на формування особистості

 

04.04.2018

 

Вихователі

 

8.

Духовність , традиції і сучасність

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2018

 

Вихователі

 

 

Засідання круглого столу

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Діти,дорослі та основи дорожньої безпеки

 

11.05.2018

 

Голова методичної ради

 

 

Дні відкритих дверей

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 

07.10 .2017

Вихователі

 

2.

 

02.12 .2017

Вихователі

 

3.

 

02.03 . 2018

Вихователі

 

 

Спортивні свята з участю батьків

 

№з/п

Тема

Термін

 

Відповідальний

Примітка

1.

Україна – спортивна країна

квітень

2018

Вихователі

Музпрацівник

Фізінструктор

 

 

2.

Родина , родина – від батька до сина

травень 

2018

Вихователі Музпрацівник

 

 

3.

Ми козацького роду

червень

2018

Вихователі Музпрацівник

Фізінструктор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                   Робота з батьківською радою

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

-Ознайомлення з планом роботи ДНЗ на рік;                 -Розподіл обов’язків між членами батьк.ради;

-Робота батьк.комітету в дні новорічних свят та канікул;                            - БЖ дітей в умовах ДНЗ;                                         -Стан харчуваня в ДНЗ.

-Робота щодо оздоровлення дітей;

-Про підготовку проведення ремонтних робіт;

-Аналіз стану харчування в ДНЗ;

-Виконання норм харчуваня дітей.

 

Жовтень 2017

 

 

 

Грудень 2017

 

 

 

 

 

Травень2018

 

 

 

 

 

Червень 2018

 

 

 

 член батьк.ком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота ради з харчування дітей

 

1

 

 

2

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

Організаційне засідання.Затвердження плану роботи.

Перевірка дотримання технології приготування їжі.

Інформація про організацію харчуваня для батьків.

Дотримання вимог чинного законодавства під час процесу приготування та видачі готових страв на групи,прийому їжі дітьми.

Дотримання сан.-гігієн.режиму на харчоблоці.

Звіт про роботу ради з харчування.

Вересень

 

 

Постійно

 

 

Кожного кварталу

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

грудень

м./сПобігушка Д.М.

завідувач                Беднарчик Л.С.

член б.к.

 

 

 

 

 

 

Конкурси серед педагогів та батьків

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Оформлення  батьківських осередків

03.10.2017

 

Вихователі

Батьки

 

2.

Оформлення осередків природи

04.03.2018.

 

Вихователі

Батьки

 

 

3.

Озеленення майданчиків

01.05.2018

Вихователі

Батьки

 

 

4.

 

 

Моя писанка найкраща

 

 

До 25.05.2018

 

Вихователі

Батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Загальні заходи для дітей

 

 

Свята

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

День знань

01.09.2017р

Муз.керівник

Вихователі

 

2.

«Осінь чарівна у гості прийшла»

 

13.10.2017р.

Муз.керівник

Вихователі

 

3.

«Новорічні вогники»

 

21– 29.12

2017р

Муз.керівник

Вихователі

 

4.

«Я маю в серці те,що не вмирає»

 

24.02.2018

 

Муз.керівник

Вихователі

 

5.

«Стрітенська свічечка»

15.02

2018р.

Муз.керівник

Вихователі ст..груп

 

6.

«Вшановуємо великого Кобзаря»

 

15 – 16.03

2018р

Муз.керівник

Вихователі

 

7.

«Весна - чарівниця»

 

07.03.2018

 

Муз.керівник

Вихователі

 

8

«Христос Воскрес! Радійте діти…»

 

04.05.2018

 

Муз. керівник

Вихователі

 

9.

«Пісні найкращі у дитини для мами і родини»

 

2- 5.05

2018р.

Муз. керівник

Вихователі

 

10.

«Ми садочок свій ніколи не забудемо у школі» (випускні бали)

 

23-31.05

2018р.

Муз. керівник

Вихователі

 

11.

«Музичний вернісаж»

(до Дня захисту дітей)

01.06

2018р.

Муз. керівник

Вихователі

 

 

Розваги

 

 з/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

«Стежиною розваг»(фізкультурне  свято)

 

10.10.2017

Муз. керівник

Вихователі

 

2.

«Фізкультурні розваги»

1 раз на місяць (перший понеділок місяця)

 

Муз. керівник

Вихователі

 

3.

Дні здоров’я

1раз в місяць (останній четвер місяця)

Муз.керівник

Вихователі

 

 

Конкурси, виставки

 

№з/п

Заходи

Термін виконання

 

Відповідальний

Примітка

1.

Огляд –конкурс готовності груп до нового навчального року

 

07.09.2017р

Адміністрація

 

 

2.

 

Виставки дитячих робіт  з природного матеріалу                     -«Осінній красі радіють усі»

 Тематичні виставки малюнків:

-«Моє рідне місто - Львів»

-«Моя країна»

-«За вікном біліє сніг»

Це повинен знати кожний –жартувать з вогнем не можна»

Малюємо книгу»

-«Садок вишневий коло хати» за творчістю Т.Г.Шевченка

-«Моя мама краща в світі»

 

 

1 раз/квартал

 

Вихователь-методист

 

           

 

Розділ 5.АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

 

5.1. Організаційні заходи

 

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідаль

ний

Приміт

ка

1.

Удосконалювати матеріальну базу ДНЗ

впродовж року

Завідувач ДНЗ

Завгосп

 

 

2.

Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках закладу

постійно

адміністрація

 

3.

Підготувати приміщення дошкільного закладу до осінньо-зимового періоду

 

До 15.10

Завідувач ДНЗ

Завгосп

 

 

4.

Ремонтні роботи на території:

-косметичний ремонт ігрових майданчиків;

 

липень

Серпень

Працівники груп;

Робітник біжучого ремонту

 

5.

Проводити інструктажі з техніки безпеки з працівниками ДНЗ

Постійно              ( за положенням)

завідувач

 

6.

Контролювати виконання службових обов’язків працівниками закладу

постійно

завідувач

 

7.

Здійснити ремонт альтанки гр.”Сонечко”

 

липень

Завідувач

завгосп

 

8.

Придбати:

алюмінієвий посуд на кухню ;

 

Червень

Серпень

Завідувач ДНЗ

Завгосп

 

 

9

 

 

Поповнити обладнання для занять фізкультурою

 

Червень

 

 

Завідувач

Завгосп

 

 

10.

 

 

Вчасно поповнювати ДНЗ миючими та чистячими засобами.

 

постійно

 

 

Завідувач

завгосп

 

 

10

Здійснювати контроль за економією електроенергії,водопостачання.

 

постійно

завгосп

 

 

5.2. Загальні збори  (конференції ) колективу,  виробничі наради

 

№з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідаль

ний

Приміт

ка

1.

Звіт керівника ДНЗ з питань професійно – педагогічної ,  навчально – виховної  та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу за навчальний рік.

Червень

Завідувач ДНЗ

 

 

3.

Виробничі наради

-         Трудова дисципліна в ДНЗ ;

-         Культура праці і побуту в ДНЗ ;

-         Охорона життя і здоров’я дітей;

 

Жовтень

 

Грудень

 

Квітень

Завідувач ДНЗ

 

 

 

5.3. Інструктажі

 

№з/п

Вид інструктажу

Місяць

Тиждень

Приміт

ка

1

Проведення вступного інструктажу

Серпень

3

 

2.

Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового)

4

 

3.

Контроль наявності інструкції з охорони праці в групах, кабінетах

 

4

 

4.

 

Контроль з виконання інструкції щодо охорони життя та здоров’я дітей 

Вересень

4

 

5.

Проведення інструктажу з цивільної охорони

Жовтень

4

 

6.

Проведення інструктажу з охорони прав дитини

Листопад

4

 

7.

Проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці

 

Грудень

4

 

8.

Інструктаж працівників про протипожежну безпеку

Січень

4

 

9.

Контроль за виконання інструкцій з охорони праці

Лютий

4

 

10

Проведення інструкцій для педагогічних працівників з безпеки діяльності підчас навчально – виховного процесу

Березень

4

 

11

Контроль за виконання інструкцій по безпеці життєдіяльності всіх працівників ДНЗ

Квітень

4

 

12

Проведення інструктажу для робітника по біжучому ремонту, сторожа, двірника

Травень

4

 

13

Повторний інструктаж для кухонних працівників та працівника пральні

Червень

4

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

Мета:    спостереження за ходом, динамікою і закономірністю розвитку процесів модернізації у дошкільному закладі, вимірювання, реєстрація і групування даних та вдосконалення системи моніторингу навчально – виховного процесу

 

 

№з/п

Завдання та зміст

Вид контролю

Мета

Група

педпрацівники

 

Узагальнення матеріалу

Форма відбиття

Відповідальний

Термін виконання

1.

Організація початку навчального року

Оперативний

Дотримання нормативних аспектів

Всі групи

Наказ

педагогічна рада

 

Комісія

26.08.

2017р

2.

Планування заходів щодо забезпечення БЖД

Вибірко-вий

Забезпечення рекомендаціями

Всі педпрацівники

Рекоменда-ції

Бесіди

Адміністра-ція

Вихова-

телі

жовтень

3.

 

 

 

 

 

Готовність педагогів до роботи

 

 

 

 

Оперативний

 

 

 

 

Забезпечення функції регулювання рекомендацій

Всі педпрацівники

 

 

 

Інформація

Педагогіч-на рада

Адміністрація

2 ази в тиждень протягом року

4.

Аналіз стану освітньої роботи з формування здоровязбережувальної компетентності  у дошкільників.

 

Тематич-ний

 

 

 

Вихова-телі .

 

Інформація

Пед.рада

Вихователь-методист

 

лютий

5.

Стан ведення ділової документації

Поперед-жувальний

Вивчення стану, змісту та порядок ведення ділової документації педагогів днз

 

Всі педпрацівники

Довідка

 

Адміністра

ція

лютий

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Аналіз планування освітньої роботи з національно-патріотичного виховання.

 

 

 

Стан проведення навчально – виховної роботи : якість знань, умінь за видами діяльності

Тематичний

 

 

 

 

 

 

Комплексний

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень підготовки дітей до школи

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Старша група ДНЗ

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

Моніто-ринг

Педагогіч-на рада

Вих.- методист

Березень

 

 

 

 

 

Адміністра-ція закладу

 Медико – профілактичні заходи

 ДНЗ № 131

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

Скласти і затвердити графік роботи старшої медсестри і лікаря

До 01.09  2017р.

Завідувач

 

2.

Забезпечити участь старшої медсестри у нарадах, що проводить района дитяча поліклініка та СЕС

Постій но

Завідувач

 

3.

Забезпечити участь старшої медсестри у роботі методоб’єднань для методичного персоналу ДНЗ

Постійно

Завідувач

 

4.

Забезпечити участь старшої медсестри у роботі педагогічної та медичної ради

Постійно

Завідувач

 

5.

Аналізувати стан захворюваності дітей з педагогічним персоналом

Постійно

Завідувач Ст. медсестра

 

6.

Забезпечити участь старшої медсестри у батьківських зборах

Постійно

Завідувач

 

 

Лікувально- профілактична робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.

Проведення поглиблених оглядів

До 01.10

2017р.

Ст. медсестра

 

2.

Надання медичної допомоги дітям які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків

 

Постійно

Ст. медсестра

 

3.

Проведення антропометричних вимірювань

Жовтень-

Січень-

Травень

Ст. медсестра

 

4.

Організація поглибленого огляду дітей лікарями – спеціалістами

Постійно

Завідувач

 

5.

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпустки батьків

Постійно

Ст. медсестра

 

6.

Обстеження дітей та працівників закладу на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельментизацією ізольованих

1 раз в квартал

Ст. медсестра

 

7.

Ведення контролю за виконанням санітарних норм та правил приготування їжі і кулінарною обробкою продуктів

Постійно

Ст. медсестра

 

8.

Участь у складанні перспективного і щоденного меню

Щоденно

Ст. медсестра

 

9.

Розробити режим у всіх вікових групах

4-5 місяці

Ст. медсестра

 

10.

Розробити план оздоровчих заходів на літній період

До 25.05

2018р.

Завідувач Ст. медсестра

 

 

Протиепідемічна робота

1.

Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфекційних і миючих засобів

Протягом року

Ст. медсестра

Завгосп

 

2.

Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням

Протягом року

Лікар

Ст. медсестра

 

3.

Проведення планового обстеження всього персоналу та дітей на кишкову паличку

 

Протягом року

Лікар

Ст. медсестра

 

4.

Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з гриппом та іншими респіраторними захворюванями

Протягом року

Ст. медсестра

 

5.

Контроль за прийомом дітей у группах

Протягом року

Ст. медсестра

 

6.

Суворий контроль за терміном проходженн персоналом медогляду

Протягом року

Ст. медсестра

 

7.

На випадок карантину здійснення контролю за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

8.

Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму.

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

9.

Контроль за порядком прийому дітей, що перенесли інфекційні захворювання

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

10.

Організація та здійснення сезонної профілактики вірусних інфекційних захворювань

Протягом року

Ст. медсестра Завгосп

 

 

Санітарно – гігієнічна робота

1.

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

2.

Контроль за повітряно-температурним режимом, аерацією приміщень

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

3.

Контроль за проведеннм генеральних прибирань та розподілом обовязків серед технічного персоналу.

2 -3 рази/міс.

Ст. медсестра Завгосп

 

4.

Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методикою миття та дезінфекції посуду по групах

Щоденно

Ст. медсестра Завгосп

 

Санітарно – просвітницька робота

1.

Випуск санбюлетнів

По мірі потреби

Ст. медсестра

Вихователі