Методична робота

                                           
Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи
педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, яка
полягає в оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними
методами та засобами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного
досвіду, сучасних педагогічних технологій.
Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні
матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти,
програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” та систематизовані за лініями
розвитку: “Фізичний розвиток”, “Соціальноморальний”,
“Пізнавальний розвиток”, “Мовленнєвий
розвиток”, “Художньоестетичний
розвиток”, “Креативний розвиток”, “Співпраця з батьками”.
В наявності дитяча та методична література, законодавчі, та нормативні документи.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів
роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації. Всі матеріали
методичного кабінету впорядковані відповідно до освітніх ліній Базового компонента.
У методичному кабінеті організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки
методичної літератури», «Працюємо за новою програмою», «Готуємось до педагогічної ради»,
«Вивчаємо педагогічну спадщину»;                                                                                                                                                          Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.