Корисні посилання

                                                                                                                                                                                              Закони України:

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про охорону дитинства”

Конвенція про права дитини

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів від 12.03.2003 № 305 “Про затвердження Положення про дошкільний

навчальний заклад”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306 “Про затвердження Положення про

навчальновиховний

комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”,

Постанова Кабінету Міністрів від 17.01.2006 р. № 298/227 “Про затвердження Інструкції з організації

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

Постанова Кабінету Міністрів від 14.06.2002 р. № 826 “Про порядок медичного обслуговування дітей у

дошкільному навчальному закладі”

Постанова Кабінету Міністрів від 5.10.2009 р.№ 1122 “Питання штатного ропису дошкільних навчальних

закладів “

Постанова Кабінету Міністрів від 5.10.2009 р. № 1124 “Про затвердження положення про центр розвитку

дитини”

Накази МОН України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 р. № 32 “Про затвердження Інструкції про

ділову документацію в дошкільних закладах”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257 “Про затвердження примірного статуту

дошкільного навчального закладу”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008р. № 985 ” Про затвердження Інструкції з

організації охорони життя і здоровя дітей у дошкільних навчальних закладах”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001р. № 658 “Порядок державної атестації

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004р. № 658 “Про внесення змін до Порядку

державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 р. № 32 “Про визначення порядку присвоєння

педагогічних звань педагогічним працівникам”

спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від

30.08.2005 № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних

навчальних закладах”;

спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від

17.04.2006 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах”;

Листи

Лист МОН України від 16.08.2010 р. “Інструктивнометодичні

рекомендації щодо організації

фізкультурнооздоровчої

роботи в дошкільному навчальнаму закладі”